CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NWQC 01/102016

____________________

QUI CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

 • CÁC LOẠI HÌNH LỚP TẠI TRUNG TÂM:

 • Lớp Tiêu Chuẩn

 • Lớp Nhóm

 • Lớp VIP

 • Lớp Luyện thi, Ôn thi

  ƯU ĐÃI  “ĐỒNG HÀNH CÙNG NEW WINDOWS”

  - Khi học viên đăng kí hoàn tất bất kì 01 khóa học tại trung tâm sẽ được 01 logo tích lũy (in trực tiếp trên phiếu thu của học viên, 01 logo/phiếu thu). Học viên tích lũy được “ 3 logo”, tương đương 3 phiếu thu hợp lệ (cùng 01 mã học viên) sẽ được ưu đãi ngay 100,000 đồng học phí khi đăng kí khóa tiếp theo.

  - Chương trình chỉ áp dụng khi học viên mang đủ 03 phiếu thu hợp lệ tại thời điểm đăng kí khóa học và đăng ký trước ngày khai giảng.

  - Vẫn tích lũy đồng hành cho học viên chuyển khóa, chuyển phí.

  - Không đóng mộc đồng hành cho học viên được ưu đãi 100% học phí

  - Được áp dụng song song với 01 chương trình ưu đãi khác.

  - Ưu đãi không có giá trị nhượng quyền cho học viên khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.

   

Có thể bạn quan tâm

Tiếng Anh Cần Thơ New Windows
Làm bài Test
Hotline
Liên hệ