QUI CHẾ HỌC VỤ DÀNH CHO

HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ NEW WINDOWS

 

Ưu Đãi “ĐỒNG HÀNH CÙNG NEW WINDOWS”

- Khi học viên đăng ký hoàn tất bất kì 01 khóa học tại trung tâm sẽ được 01 logo tích lũy (in trực tiếp trên phiếu thu của học viên, 01 logo/phiếu thu). Học viên tích lũy được 2 logo, tương đương 2 phiếu thu hợp lệ (cùng 01 mã học viên) sẽ được ưu đãi ngay 100.000 đồng học phí khi đăng ký khóa tiếp theo.

- Chương trình chỉ áp dụng khi học viên mang đủ 02 phiếu thu hợp lệ tại thời điểm đăng ký khóa học và đăng ký trước ngày khai giảng.

- Vẫn tích lũy đồng hành cho học viên chuyển khóa, chuyển phí.

- Không đóng mộc đồng hành cho học viên được ưu đãi 100% học phí

- Được áp dụng song song với 01 chương trình ưu đãi khác.

- Ưu đãi không có giá trị nhượng quyền cho học viên khác hoặc quy đổi thành tiền mặt.

Qui chế này được áp dụng từ ngày 15/04/2019 cho đến khi có thông báo mới.
 

Có thể bạn quan tâm